Lange artikler

Lange artikler og SEO

Som selgere blir man opplært til å selge sitt budskap på mindre enn tiden det tar å ta en heis. Dette kalles en «elevator pitch» og betyr at budskapet skal være kort og rett på poenget. Men er det slik at korte presise budskap selger på nett? Eller er det mer hold i at lange artikler er det som må til? Det skal vi ta et dypdykk ned i dag. Målet er å produsere en artikkel på ca 3000 ord. Den skal være nyttig, inspirerende, lærerik og verd din tid. Det vil si at denne artikkelen vil ta ca 23 minutter å lese. Puh…

 

Lange artikler er ikke for alt.

Det første man må tenke på er hvem man skriver for. Om du er ute etter å kjøpe en mobiltelefon, så vil et essay på produktsiden være ganske avskrekkende. Men om man skriver til folk som er kunnskapstørste, så kan en artikkel om mobiltelefonteknologi, gjerne gå i dybden og passere 3000 ord slik som denne. Denne artikkelen er for deg som er opptatt av søkemotoroptimalisering og mekanismene som gjør at artikler likes, deles, leses og skaper engasjement.

Hvorfor skrive lange artikler?

For det første har vi en kompetanse vi ønsker å dele. For det andre så handler det om at Google verdsetter «dybdeartikler». En god eldre artikkel på engelsk beskriver årsakene til at det fungerer. Dette holder også vann i 2019 – Noe du kan gå mer i dybden på også i nyere artikler. Jeg skal ikke skrive mer om forskning og årsaker til at lange artikler lønner seg. Det er på en måte bevist.

Denne artikkelen er en del av et levende eksperiment og målet er å vise hvordan dette fungerer i praksis for deg, og for oss. Samt at vi kommer til å vise resultatene etter hvert som tiden går.

Lange artikler skal derfor i teorien skape flere besøkende til din nettside. Det er dette vi skal teste i dag, med denne artikkelen.

Hvor viktig er antall besøkende til dine nettsider?

undersøkelse nettsider, illustrasjon
Design viktigst? Søkemotoroptimalisering er ikke like viktig. Kan lange tekster hjelpe på?

Ifølge en undersøkelse som vi har gjennomført i Q3-19, har daglige ledere et svakt forhold til bedriftens nettside og dens besøkstall. Design og utseende anses som det viktigste. Over 33 % har ikke oversikt eller et forhold over antall besøkende på sine nettsider. Nesten 20 % oppgir at de har færre enn 10 besøkende pr dag. Tallet er 32% om vi holder oss til færre enn 25 besøkende hver dag. Og sammen med de som ikke har oversikt så har over 60 % lite trafikk eller ingen forhold til sin trafikk. Altså er det trolig at mange har mye å hente på søkemotoroptimalisering?

Tallene fra 1000 besøkende.

Jeg liker å bruke 1000 besøkende som et eksempel. Kanskje bruker du lang tid på å få 1000 besøkende? Kanskje går det fort? Uansett er det et godt eksempel. Av 1000 besøkende så tilsier industristandardene et sted mellom 1,84 % og 3,71 % som konverterer til å bli kunde.  Det vil si at du bør ha mellom 18 – 37 kunder/henvendelser/salg pr 1000 besøkende.

Som tiltak, vil det være interessant å jobbe seg opp til 1,84 % og strekke seg mot 3,71 %, det er stor forskjell på 18 og 37 kunder pr 1000 besøkende. Det er også normalt enklere å få økt antall salg pr 1000 enn å tiltrekke seg økt trafikk for å skape tilsvarende økt interesse.

Men denne artikkelen handler om hvordan lange artikler kan bidra til nettopp å gjøre 1000 besøkende om til 2000 besøkende, eller at frekvensen av 1000 besøkende øker.

Nettsiden du leser nå har fra etableringen i mai 2019 til oktober 19, hatt 687 brukere/besøkende. Med 0,5 % konverteringsrate. Ikke all verdens tall, men så driver vi jo på med eksperimenterer her.

SEO trafikk uke for uke illustrasjon

Basert på 1000 besøkende har man følgende opsjoner:

 • Øke frekvensen på antall besøkende. Klarer man 1000 besøkende dobbelt så fort, har man også dobbelt så mange kunder.
 • Øke konverteringsraten – det vil si at antall besøkende er stabilt, men antall som blir kunde øker.
 • Øke snitt ordreverdi – Det siste alternativet handler om verdien av tjenestene og produktene som selges, og at man klarer å øke denne.

Når man er opptatt av salg, så er det ikke så mange flere alternativer som påvirker bunnlinjen.  Det gir oss noen håndfaste ting å starte med.

Nå har du lest omtrent 25 % av artikkelen.  Vi skal fortsette å legge på interessant innhold, så hold ut litt til.

Vi mener derfor at antall besøkende og frekvensen på dette er viktig. I løpet av de første 5 månedene til denne nettsiden har vi produsert 15 artikler. Dette er nummer 16. Disse artiklene skaper hver for seg trafikk. Og om forskningen holder vann så skal dette bli en av musklene for Kunden i Fokus.

I løpet av nettsidens første 2 måneder hadde vi 156 besøkende. I løpet av nettsidens 2 siste måneder har vi hatt 321 besøkende. Klarer vi da å doble antall besøkende igjen? Og nå 642 besøkende på to måneder, uten annonsering? Hvor lang tid vil det ta? Og er det verd timene vi bruker på å skrive korte og lange artikler? Det kan du faktisk få svar på om du følger vår nettside fremover. Og vil denne lange artikkelen bli populær?

Lange artikler skal ikke være selgende.

Det er et helt annet mål med lange artikler kontra korte salgspitcher. Vi har tidligere skrevet om målrettet innhold i forhold til hvor leseren er i en kjøpsprosess. En lang artikkel målretter seg til personer som har en særdeles interesse for temaet. Altså er du ansett å være i toppen av salgstrakta. Langt unna å bli en kunde. Likevel har en lang artikkel noe for seg, med at man forsterker sin kompetanse og faglige annerkjennelse. På den måten vil man kanskje bli vurdert i fremtiden. Eller at du tilfeldigvis en dag snakker med noen og anbefaler en side du har hørt om.

Lange artikler forsterker din autoritet

Du er eksperten på ditt område. Jeg er ekspert på søkemotoroptimalisering. Hva er så faglig autoritet? Hva gjør meg til en ekspert? Google har de siste par årene lagt mer og mer vekt på faglig kompetanse. Et uttrykk som går mye igjen er E-A-T – Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (E-A-T).  Og om du virkelig ønsker å gå i dybden av hvordan Google tenker, så kan du lese deres søkekvalitetsrettningslinjer. (For nerder og spesielt interesserte.) – Det vil si at det holder ikke med lange tekster i seg selv. Den må også ha en viss tyngde og nytteverdi. I tillegg til at jeg kan mitt fag, må du som leser også føle en tillitt til at jeg har den kompetansen jeg hevder å ha.

Å bli en autoritet over natta er få forunt. Likevel så skal det være unødvendig å ha en doktorgrad og publisere forskning. En jevn strøm av godt innhold, som er relevant er med på å forsterke mitt omdømme og min kompetanse på området. Hadde jeg kunne linke til at jeg var forsker på området og hadde publisert forskningsbasert informasjon, ville det veid tyngre. Trøsten er at fåtallet trenger det.

Hvordan påvirker teksten deg som leser?
Kort utdrag fra E-A-T er at man kan være ansett som en «ekspert» på sitt område, selv om det handler om enklere temaer. Men at man også knytter sammen rådene med leserens effekt. For eksempel om jeg som ikke er lege, skrev en artikkel om helsegevinster, så ville den score dårlig. Fordi den kan ha stor negativ effekt på deg som leser, om informasjonen er falsk eller ekte. Eller om jeg ga investeringsråd som ikke henger på greip med virkeligheten. Google ønsker å knytte autoriteten sammen med effekten til deg som leser. Det er bokstaven T i E-A-T.

At jeg har jobbet med søkemotorer og nettsider siden søkemotorene het Excite og Lycos gjør at jeg har mulighet til å ha en viss kompetanse på dette området. Kompetansen trenger ikke være knyttet til utdanning, men til faglig dyktighet. Det er ikke kritisk for deg om jeg har utdanning, slik som en hjertespesialist eller hjernekirurg gjerne må ha. Men jeg ble utdannet webmaster i 1999 og har med det 20 års erfaring på mitt fagfelt. Likevel endrer verden seg så fort, at man må være ganske aktiv for å henge på. Når jeg da bruker tid å skrive om, og lese om disse temaene så bygger jeg gradvis opp min autoritet. Bokstaven A i E-A-T.

Det er ikke jeg som alene bestemmer min autoritet på fagområdet.

Det er flere faktorer som er med å beregne autoriteten. Blant annet har du en rolle å gjøre her. Min oppgave er å skrive innhold som du synes fenger. Helst skal det fenge så bra at du vil kommentere innholdet nedenfor. (Det hadde jeg uansett satt pris på, for å vite hvem som så langt har lest 1458 ord, og er like nerd som meg) ‘

I tillegg er sosialt engasjement viktig. Altså at du tenker at dette er så interessant at du finner på å dele innholdet i sosiale medier. Lykkes du med å skape engasjement rundt lange artikler, så vil det telle positivt på deg som en autoritet innenfor ditt område.

Originalt og engasjerende innhold

En viktig faktor er at man klarer å skape originalt innhold. Det er litt også derfor vi startet denne nettsiden som et eksperiment. Det gir oss en kilde til konstant inspirasjon. Det gjør at vi kan vise reelle eksempler på blogposter og dele våre erfaringer med dere som lesere. Jeg kjører av og til spørreundersøkelser for å få tak i essenser som er nye.

Kan nisjen være utfordrende? Det er begrenset hvor engasjerende en tekst om lange artikler kan være. Man må være litt over gjennomsnittet fagnerd for å synes at dette er 23 minutter vel brukt. Når vi da skriver fagartikler om søkemotorer og tekstproduksjon så vet vi jo at antallet som leser dette er begrenset og at temaet lett kan føles tørt.

Men har du kommet så langt som dette, så kan det være fordi du synes vi har en interessant vinkling på grunn av at vi deler så åpent om nettsidens suksess?

Nisjen i seg selv er ikke avgjørende for en god E-A-T score eller effekten av lange tekster. Så lenge man når målgruppen så vil det være interesse og Google vet nok hva som er bra engasjement og innhold innenfor hudpleie, hundetrening eller søkemotoroptimalisering. Derfor vil man kunne bygge autoritet selv på et begrenset publikum også.

Hva skaper engasjerende innhold?

Det bør være lettlest, nyttig og tilføre leseren ny kunnskap. Lengden på avsnittene må være korte. Teksten må deles godt opp. Godt bruk av bilder er en god måte å ta «lesepause»

Plasser alltid bildene høyrejustert, eller at de dekker hele siden. Et bilde som er venstrejustert vil skape et avbrekk i leseflyten og kreve at øynene må lete etter starten på linjen.

Bruk humor. Gjerne mørk humor, som å si at jeg akkurat passerte 1800 ord, og at du må fortsatt slite deg igjennom ca 1200 ord til.

Men det viktigste så må du la ditt faglige engasjement og kompetanse skinne igjennom. Du må gi av din egen fagkompetanse. Du som leser skal ved sidens slutt tenke: «Hmmm, kanskje har lange artikler noe for seg, og nei, det trenger ikke være kjedelig»

Unngå repetisjon.  Bruk gjerne kulepunkter. Se hvordan det kan endre teksten.

 • Lettlest og nyttig
 • Korte avsnitt
 • Bruk bilder til å bryte opp teksten
 • Bruk gjerne humor
 • Unngå repetisjon (Ooops…)
 • Bruk kulepunkt når det passer seg.
 • Om du scroller kjapt igjennom, så kan det være at du stoppet akkurat her. Da bør du gå opp igjen og lese fra starten, for å skjønne poenget.

Del opp tekst med overskrifter og bold tekst.

Når man skriver så finnes det formatteringsregler. Igjen for übergeeks, så finnes det guider på det også.  Men kort oppsummert.  (Skal vi bruke kuleliste på det også?)

 • Bruk kun 1 H1-overskrift.
 • Del opp tekster med H2-overskrifter. Slik denne artikkelen er bygget opp.
 • Du kan bruke H3, H4, H5 og H6 også, men jeg velger å bryte opp med «Bold tekst» i stedet for å bruke H3, når jeg synes det er naturlig.
 • Kulepunkter er virkelig mer lettlest.
 • Linjene bør egentlig være smalere enn hva denne artikkelen har.

Målet med en lang artikkel

Nå som du har gjort unna 2/3 av artikkelens lengde er det på tide med en sidenote: Det er faktisk faglig sett, ekstremt morsomt å skrive en lang artikkel om lange artikler. Jeg er virkelig spent på hva du tenker etterpå.

Målet i seg selv er ikke å skrive en lang artikkel, selv om det ironisk nok er akkurat det vi skal teste her, og akkurat det som var intensjonen når jeg satte meg ned foran tastaturet. Målet er å skape en artikkel som går mer i dybden av temaet. Du skal stå igjen med lærdom, en liten følelse av «a-ha», kanskje litt inspirasjon. Og om jeg er skikkelig heldig så har du lyst til å dele denne i sosiale medier. Det kan du gjøre nederst på siden.

Det interessante med akkurat denne artikkelen er at den skrives ikke målrettet for «SEO», altså har jeg ikke gjort en utførende analyse i forkant for å finne et tema. Jeg har ikke vektlagt søkeord eller nøkkelord som skal skille seg ut. Det jeg har gjort er å dele min fagkunnskap om søkemotoroptimalisering, slik at du vil sitte igjen med en forståelse for hva en lang artikkel kan gjøre for ditt spesifikke tema.

Et særegent mål for meg, som forfatteren, som har en spesiell interesse for mekanismene innenfor søkemotoroptimalisering, så har jeg en faglig nysgjerrighet som skal teste teoriene om lange artikler. Blant annet skal de ifølge lenkene fra tredje avsnitt her skape mer engasjement enn lettere artikler. Det er litt motstridende mot den generelle oppfattelsen av at lesere er late og liker korte tekster. Tvert imot skal lange tekster ha positivt utslag på engasjement. Spørsmålene jeg står med da er som følger:

 • Vil denne siden, bli mer delt enn sidens kortere tekster?
 • Synes du som leser at jeg har dekket området om lange artikler godt nok?

For meg er målet å komme tilbake og se utviklingen. For din del vil du ha et annet mål, trolig mer lenket opp mot ditt fagområde.

På forhånd spår jeg dette:

 • Du fant ikke denne artikkelen i Google. Jeg tviler på at det finnes så veldig mange som setter seg ned for å google: «Hvorfor skrive lange tekster for SEO» og lignende søkestrenger.
 • Jeg tror det er større sjanse for at du så denne i sosiale medier. Om teorien er riktig.

Innledningsvis delte jeg to lenker til hvorfor man skal skrive lange artikler. Det gir oss en fin overgang inn i siste del av artikkelen.

Det handler om Google sine mekanismer

Google oppdaterer mekanismene for sin rangering med jevne mellomrom. Over de siste årene så ser man at kvalitetsinnhold stadig blir viktigere. Likevel handler det om bevissthet for når du skal skrive korte tekster, og når du skal skrive lange tekster.

«Du skriver alltid så langt, at ingen gidder å lese» – Min mor

På produktsider som skal selge, så handler det om: Korte selgende tekster, fakta og detaljer.

Selv om man driver en nettbutikk, så er det ingenting i vegen for å skrive lange tekster. Det kan være produkttester. Sammenligninger. I dybden forklaringer på hvordan man kan bruke produktene bedre. En dybdeanalyse som går i detaljer på forskjellene mellom to mobilversjoner kan være av stor interesse når kjøperen er på jakt etter informasjon. Eller det kan også være avgjørende for å skape et behov, ved at leseren oppdager en funksjon som de ikke har selv.

Man må ikke skrive langt bare for å skrive langt. Man må vite hvor og når man skal skrive langt, og man må selvsagt evne å fylle på med relevant tekst som utdyper temaet mens man går.

Google vektletter mer og mer E-A-T, og lange artikler kan være med å styrke din posisjon på ditt tema. Det blir da din jobb å finne ut hva som skal være dine lange artikler. Se neste avsnitt for gode eksempler.

Google skjønner dine lesere

Google vet når noen er ute etter å kjøpe en mobil, kontra «forskjellen på»-tekster. Se bildet nedenfor. Det som du vil se på bildet er gode eksempler på tekster som kan være lange, som kan gå inn i dybden, som kan gi leseren en detaljert forskjell mellom to eller flere ting.

forskjellen på - illustrasjon på eksempler på lange artikler

På bakgrunn av hva man googler, så vet de, om du som leser er på jakt etter prissammenligning eller funksjonell sammenligning.

En reiseblogg kan for eksempel ha dybdeartikler om populære destinasjoner.

Lange tekster, kort oppsummert.

Jeg har nå brukt 4 timer av min dag til å skrive denne teksten som tar ca 23 minutter å lese. Det er tidkrevende å skrive slike tekster. Heldigvis trenger ikke alle tekster å være like lange. Det holder med 2000 – 2500 ord. Forhåpentligvis har teksten vært nyttig for deg som leser. Det vil glede meg stort om du fortsatt leser og tenker at dette faktisk er interessant. Det er ikke antall ord som er avgjørende, men at innholdet gir nytte for deg som leser.

Nå er denne teksten i seg selv et eksperiment som omhandler nettopp lengden på artikler, likevel føler jeg at vi har fått en god dekning på temaet uten å måtte legge på unødvendig tekst. Jeg håper du har fått glede og nytte av teksten. Og kanskje fått inspirasjon til å skrive en lengre faglig tekst selv? Du finner ganske sikkert et tema, hvor du sitter med en kompetanse som gjør det enkelt å gå i dybden.

Legg gjerne igjen en kommentar nedenfor, del og lik denne i sosiale medier. Kanskje kan jeg sette meg ned på nyåret å skrive en artikkel om hvordan eksperimentet gikk? Og slik sett er du en naturlig del av eksperimentet også.

Nå er det «mindre enn twitter-plass» igjen.

Lurer du på hvor mange ord jeg brukte i denne lange artikkelen? Det ble ikke akkurat en kort salgspitch, men vi klokker nå inn på nøyaktig 3000 ord, akkurat nå. (Nesten)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Epost
Share on print
Print